Tuvan Throat Singers

Posts tagged “English)

Huun-Huur-Tu Ödügen Tayga ( Lyrics in Tuvan,Turkish,English)

Ödügen Tayga
Ödügen Tayga čurttug-la men
Öleŋ sigen čïttïg-la men
Čalïm tayga čurttug-la men
Šaanak sigen čïttïg-la men

Eder čarïŋ munup algaš
Eliiŋ budun dergilep kel
Mïndï čarïŋ munup algaš
Mïygaaŋ budun dergilep kel

ÖTÜKEN TAYGASI(Ormanı)
Ötüken Taygası, yurtlarım ben
Islak çimen koklarım ben
Çalımlı tayga, yurtlarım ben.
Ardıç, çimen koklarım ben.

Karacanın altına bağlayıp eğeri
Elini ayağına derleyip gel
Geyik altına bağlayıp eğeri
Eğerini ayağına derleyip gel

ÖDÜGEN TAYGA
The Ödügen Tayga is my home
I smell the sedge and grass
The rocky tayga is my home
I smell the junipers and grass

Come, riding your reindeer stag
The feet of the roe doe tied to the saddle
Come, riding your reindeer hind
The feet of the maral doe tied to the saddle